Το «Archive Alert» αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου μεμονωμένα άτομα, φορείς και συλλογικότητες μπορούν να δηλώνουν αρχεία και κάθε άλλο υλικό που αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά (οπτικοακουστικό υλικό, χάρτες, φωτογραφίες, έντυπα, εφημερίδες, αφίσες κ.ά.) που κατέχουν ή εντόπισαν ή αντιλήφθηκαν και θεωρούν ότι κινδυνεύει, λόγω άγνοιας, αμέλειας ή έλλειψης εξειδικευμένης γνώσης.

Παράλληλα, οι εγγεγραμμένοι/-νες χρήστες/-στριες έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν ότι διαθέτουν οι ίδιοι/ίδιες ιστορικά τεκμήρια, είτε απλώς προς ενημέρωση των αρχειακών φορέων είτε προσκαλώντας ειδικό προσωπικό για την καταγραφή, ταξινόμηση, διάσωση και αξιοποίησή του.

Η πλατφόρμα επιτρέπει την καταγραφή (επώνυμη και δημόσια ή ιδιωτική) και στη συνέχεια, ανάλογα με το υλικό που δηλώνεται, ενημερώνει με αυτόματο τρόπο όλους τους φορείς τους οποίους μπορεί να τους αφορά.

Πρέπει να επισημανθεί πως η χρήση της πλατφόρμας είναι δωρεάν τόσο για τους χρήστες-πληροφορητές όσο και για τους αρχειακούς φορείς, ενώ απαγορεύεται κάθε είδους αγοραπωλησία αρχειακού και πολιτιστικού υλικού.

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται και υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρχείων Τάξις. Η Αρχείων Τάξις δραστηριοποιείται από το 2011 στη διάσωση, καταγραφή, τεκμηρίωση και ανάδειξη ιστορικών αρχείων. Το εργαστήρι επιχειρηματικού πολιτισμού Ματαρόα υποστήριζε τεχνικά την πλατφόρμα.

Το εγχείρημα χρηματοδοτήθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στο πλαίσιο του Προγράμματος στήριξης επιστημονικών εταιρειών.


To Archive Alert ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο του 2017.