Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν την πλατφόρμα και τα αρχεία!

Ε: Τι είναι αρχείο;

Μπορείτε να δείτε τι είναι το αρχείο εδώ.

E: Τι είναι η πλατφόρμα Archive Alert;

Μπορείτε να δείτε τι είναι η πλατφόρμα εδώ.

Ε: Πώς μπορώ να δηλώσω υλικό;

Μπορείτε να δηλώσετε αρχειακό ή άλλο πολιτιστικό υλικό που έχετε εντοπίσει κάνοντας εγγραφή στην πλατφόρμα από εδώ και στη συνέχεια δήλωση υλικού από εδώ. Σε κάθε περίπτωση πριν τη δήλωση υλικού είναι καλό να έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους χρήσης τους οποίους αποδέχεστε κατά την εγγραφή σας!

Ε: Μπορώ να δηλώσω υλικό που μου ανήκει;

Μπορείτε να δηλώσετε υλικό που σας ανήκει στην πλατφόρμα σύμφωνα με τη διαδικασία δήλωσης.

Ε: Μπορώ να δηλώσω υλικό που έχω στην κατοχή μου χωρίς να το παραδώσω;

Μπορείτε να δηλώσετε υλικό που έχετε στην κατοχή σας, εφόσον είναι ιδιωτικό. Στην περίπτωση που δε θέλετε να το παραδώσετε στον αρχειακό φορέα είναι αναγκαίο να δώσετε το δικαίωμα πρόσβασης και καταγραφής του από το φορέα και ενδεχομένως τη μερική ή ολική ψηφιοποίηση-φωτογράφιση του υλικού.

Ε: Μπορώ να πουλήσω ή να αγοράσω υλικό μέσα από την πλατφόρμα;

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση της πλατφόρμας για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Ε: Έχω κάποιες υποχρεώσεις μετά τη δήλωση του υλικού;

Δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση μετά τη δήλωση του υλικού.

Ε: Τί γίνεται με το υλικό που δηλώνω;

Αμέσως μετά την υποβολή δήλωσης αρχειακού υλικού, ενημερώνεται ο αρμόδιος αρχειακός φορέας και παράλληλα η δήλωση κοινοποιείται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Α 69 14/5/1991). Μετά την αποδοχή της δήλωσης, ο φορέας πραγματοποιεί επιτόπια έρευνα με σκοπό τη διάσωση του υλικού. Σε περίπτωση διάσωσης το υλικό ταξινομείται και δίδεται στο κοινό προς χρήση, σύμφωνα με τους κανονισμούς του εκάστοτε φορέα.

Ε: Ποιοι φορείς συνεργάζονται;

Συνεργάζονται, για την επίτευξη του σκοπού της πλατφόρμας, δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατηρούν αρχειακές ή βιβλιολογικές συλλογές και εξασφαλίζουν για το κοινό δωρεάν πρόσβαση στο υλικό των συλλογών τους.

Ε: Μπορώ να επιλέξω ή να υποδείξω το φορέα που θα πάει το υλικό;

Μπορείτε να επιλέξετε/υποδείξετε το φορέα που επιθυμείτε να δωρίσετε το ιδιωτικό προσωπικό σας αρχείο από τη λίστα συνεργαζόμενων φορέων. Εάν το αρχείο είναι δημόσιο θα ενημερωθεί η Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Α 69 14/5/1991). Παράλληλα, κάθε δήλωση αρχειακού υλικού κοινοποιείται στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Α 69 14/5/1991).

Ε: Ενημερώνομαι για την τύχη του υλικού;

Στην κατάσταση δήλωσης της πλατφόρμας θα υπάρχει ενημέρωση για την πορεία διάσωσης του υλικού.

Ε: Αν δεν ανταποκριθεί κάποιος φορέας, τι γίνεται;

Αν δεν ανταποκριθεί κάποιος φορέας, η Αρχείων Τάξις θα προσπαθήσει να διασυνδέσει το υλικό με τον παραγωγό του με σκοπό τη διάσωσή του.

Ε: Μπορώ να αναρτήσω ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό;

Η πλατφόρμα Archive Alert δεν επιτρέπει και δε λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάρτησης ψηφιοποιημένων τεκμηρίων.

E: Τι γίνεται η δήλωση αρχειακού υλικού αφού την υποβάλλω;

Η δήλωση αρχειακού υλικού κοινοποιείται στον αρμόδιο αρχειακό φορέα και παράλληλα στο Εθνικό Ευρετήριο Αρχείων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ Α 69 14/5/1991).