Βρείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν την πλατφόρμα!

Ε: Σε ποιους φορείς απευθύνεται η πλατφόρμα;

Για την επίτευξη του σκοπού της πλατφόρμας είναι απαραίτητη η συνεργασία με δημόσια και ιδιωτικά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατηρούν αρχειακές ή βιβλιολογικές συλλογές και εξασφαλίζουν δωρεάν πρόσβαση στο κοινό στο υλικό των συλλογών τους.

E: Τι είναι η πλατφόρμα Archive Alert;

Μπορείτε να δείτε τι είναι η πλατφόρμα εδώ.

Ε: Με ποιο τρόπο εγγράφεται ο φορέας στην πλατφόρμα;

Μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα από εδώ

Ε: Τι συμβαίνει μετά την εγγραφή;

Μετά την εγγραφή σας, θα λαμβάνετε δηλώσεις των χρηστών με υλικό που έχουν εντοπίσει και είναι αναγκαία η διάσωσή τους

Ε: Τι υποχρεώσεις έχει ο φορέας μετά τη δήλωση;

Ο φορέας είναι υποχρεωμένος να κάνει επιτόπια έρευνα και να δρομολογήσει τη διάσωση του υλικού, εφόσον κρίνεται αναγκαίο. Επίσης πρέπει να δίνει αναφορά για την πορεία της διάσωσης του υλικού στους διαχειριστές της πλατφόρμας. Είναι αναγκαίο πριν την εγγραφή να έχουν γίνει κατανοητοί οι όροι χρήσης της πλατφόρμας.

Ε: Μπορώ να πουλήσω ή να αγοράσω υλικό μέσα από την πλατφόρμα;

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση της πλατφόρμας για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Ε: Μπορώ να αναρτήσω στην πλατφόρμα Archive Alert ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό;

Η πλατφόρμα Archive Alert δεν επιτρέπει και δε λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάρτησης ψηφιοποιημένων τεκμηρίων.